Екологія

Викиди в атмосферу

Речовина

Концентрація за котлом, мг/м3

Ступінь очистки, %

Концентрація після очистки, мг/м3

Гранично допустимі показники в Україні*

Пил

6000

99.25%

45

50

SO2

1200

80%

240

500

NОx

600

70%

350

500

СО

62,5

 

250

Зведені показники викидів шкідливих речовин для водовугільного котла 20 тонн/годину

п/п

Найменування забруднюючої речовини

ГДК м.р., ОБРВ, мг/м3

Клас небезпеки

Потужність викиду забруднюючих речовин, т/рік

1

Азоту діоксид

0,2

2

43,1331

2

Зола сланцева

0,3

3

2,2303

3

Сірчистий ангідрид

0,5

3

31,652

4

Вуглецю оксид

5,0

4

7,7014


Для проведення попереднього аналізу ефективності впровадження технології водовугільного палива, нам необхідно знати параметри вашого обладнання, режим навантажень та інші технологічні параметри.

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Скачайте опитувальний лист ⇒ Заповніть його максимально докладно ⇒ відправте нам

ОЧИЩЕННЯ

З метою додержання екологічних нормативів та полегшення утилізації відходів від спалення водовугільного палива можливе запровадження двох методів сіркоочищення: 1) мокрий метод подвійного лужного середовища; 2) метод мокро-сухого вапняного сіркоочищення.

1)                 В результаті взаємодії соди (Na2CO3) із сірковими сполуками та водою утворюється сіль (2Na2SO4), вуглекислий газ та сірка, яка осідає. Зв’язування сірки вапняним молочком (Ca(OH)CO3) утворює сіль (2CaSO4), яка також випадає в осад. Порівняно із традиційним вапняним методом сіркоочищення, при методі подвійного лужного середовища седиментація сірчаних сполук та регенерація абсорбенту відбувається поза системою, що знижує експлуатаційні витрати та підвищує надійність обладнання. Висока ефективність методу пов’язана також із високою швидкістю поглинання сполук сірки рідиною.

Гази, виходячи із пиловловлювача, потрапляють до системи сіркоочищення. Система влаштована таким чином, що площа січення труби поступово зменшується, створюючи підвищений статичний тиск, а при проходженні газами розширюючих труб, статичний тиск відновлюється, що зменшує швидкість повітряного потоку. Подача абсорбуючої рідини відбувається на кінці труби, де швидкість повітряних потоків найвища, що призводить до дрібного розпилення часток при якому ступінь поглинання сірчаних сполук стає найвищою.

Лужний розчин, вступаючи в реакцію з газами, робить їх насиченими. Тверді сполуки відділяються від шару газу під впливом інерції у повітряному потоці. Частково очищені гази потрапляють на другий етап очищення – гідробар’єр. Сірка з вологих димових газів осідає проходячи через водний басейн та циліндричний барабан.

eco1

2)      Метод мокро-сухого сіркоочищення від оксидів сірки полягає в наступному:

Попередньо очищені в рукавному фільтрі димові гази потрапляють до реактору системи сіркоочищення. Сухе порошкове вапно, вдувається в реактор, де перемішується із димовими газами, частково зв’язуючи оксидів сірки до отримання сульфіту кальцію:

СаО + SО2 = СаSО3

За присутності кисню димових газів, частина сульфіту кальцію окислюється до сульфату:

Са3 + 1/2O2 = Са4

На поверхні часток утворюється оболонка сульфітів та сульфатів високої щільності, яка заважає дифузії молекул діоксиду сірки, знижуючи ефективність методу. Для ефективного вловлювання молекул сірки передбачається розпил води з метою зволоження часток, що зумовлює отримання реакції з утворенням сірчаної кислоти:

Н2О + SO2 = Н2SO3

Отримана сірчана кислота реагує с сорбентом (гідрат оксиду кальція) та утворює сульфіт кальцію – кінцевого продукту сіркоочищення:

Н2SO3 + Ca(ОН)2 = СаSO3×1/2Н2О + 1/2Н2О

Поряд із наведеною реакцією, гідроксид кальцію взаємодіє із діоксидом вуглеводню та триоксидом сірки:

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О

Са(ОН)2 + SO3 = СаSO4 + Н2О

Залишки не прореагувавших часток висушуються димовими газами та уловлюються рукавним фільтром. Продукт сіркоочищення  з відносною вологою 1…3% вивантажується з бункерів сухим методом до проміжних ємностей та пневматичними насосами транспортується в силос, або навантажується в автотранспорт для відправки кінцевому споживачу. Ефективність методу 80-90%. Відносно низька швидкість димових газів та волога в реакторі призводять до утворення тонкого шару твердих часток на стінках реактору (зола, сорбент) та виконують захисну роль від корозії та ерозії.

eco2