Cпалення водовугілля

Водовугілля спалюється шляхом розпилення у факелі. Пальник влаштований таким чином,

щоб при розпиленні отримувати тонкодисперсні частини для забезпечення швидкого випаровування вологи і стабілізації циркуляції горючих газів у зоні запалення.

Для розпалювання водовугілля застосовується дизельне паливо, яке забезпечує попередній розігрів топкової камери до необхідної для займання основного палива температури. Сам процес горіння проходить в межах 950 – 1150 ° С.

 

Спалювання водовугілля можна розділити на дві фази:

– Випаровування вологи і згоряння вивільнених летких компонентів вугілля;

– Фаза згоряння твердих частинок.

 

Розпорошені краплі водовугілля, що потрапляють в камеру згоряння, нагріваються від полум’я та за рахунок високої температури газоподібних продуктів горіння. Волога випаровується, вивільняються леткі речовини і відбувається запалення. Перемішуючись з вторинним повітрям, згоряють леткі речовини і активоване вугілля. Неспалювані частинки, перемішуючись на виході з камери згоряння, осідають.

 

Важливим аспектом такого процесу горіння є вплив на вивільнення сполук NOх. За рахунок низькотемпературного горіння і надлишку повітря в камері в межах до 1,25, забезпечується мінімізація утворення цих сполук.

Водовугільне паливо є пожежо- і вибухонебезпечним, що зумовлено високою температурою його займання (850 ° С).

Викиди разом з відпрацьованим повітрям проходять двоступеневу очистку: зола осідає в рукавному фільтрі; далі повітря проходить через вапняковий фільтр, який затримує сірку, утворюючи гіпсову суміш. Тільки після цього, максимально очищене повітря подається в трубу димоходу.